Leasing

Dla Państwa wygody umożliwiamy dostęp do nowoczesnych źródeł finansowania zakupu dowolnie wybranego samochodu. Leasing jest nowoczesną i atrakcyjną formą finansowania inwestycji. Korzyści tego rozwiązania to elastyczność finansowania zakupu środków trwałych, możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych, a także poprawa płynności finansowej firmy kupującej pojazd.
Przy obliczniu raty leasingu uwzgledniane są:

  • cena zakupu
  • wkład własny
  • okres trwania leasingu
  • wartość wykupu końcowego
  • opłaty administracyjne

Do zalet tej formy finansowania zakupu zaliczyć można:

  • uproszczone procedury
  • pełna amortyzacja zgodna z długością umowy leasingu
  • wykup pojazdu za ustaloną końcową wartość
  • nieangażowanie własnych środków kapitałowych
  • możliwość skorzystania z preferencyjnych wysokości składek ubezpieczeniowych (tzw. pakiety)

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z tzw. “leasingu 0%” –  finansowania zakupu autobusów bez pierwszej wpłaty. Po szczegóły tej oferty zapraszamy do naszego biura.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.